Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
FINBY
EVENEMANG STATIONSHUSET BILDGALLERI
Närpes   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan

                         Startsida             Evenemang               Bildgalleri              Stationshuset

 


 

Finby

En by i närpes full av röda stugor med vita kanter

 I stadens centrumområde åtskiljs Finby och centrumbyn Näsby åt av Närpes å. Strukturellt består den till ytan stora byn av såväl ren landsbygd, med vidsträckta odlingsmarker, som tätbebyggda bostadsområden. En betydande del av stadens industri finns också i byn. Kända exempel är karosserifabriken Närko och sängtillverkaren Unituli.

 

Vid den s.k. Gamla bron finns ett minnesmärke över striderna på platsen under 1808-09 års krig. Ryska trupper härjade då i byn och brände ned delar av den. Byns försvarare bestod till stor del av bönder som mobiliserats, förstärkta med en del manskap ur den svensk-finländska armén.

 

I byn finns också stadens högst belägna punkt, Goljatberget.


                         

                               Minnesstenen vid Gamla Bron

 

Ansvarig utgivare: Finby Byförening rf     Senast modifierad: 25.7.2012